• 1

  Laparoskopinin açık cerrahiye olan avantajları nelerdir?

  Laparoskopinin açık ameliyatlara olası avantajları arasında:
  • Daha küçük yara izi ve daha hızlı iyileşme
  • Karın içinde daha az yapışıklık
  • Daha kısa ameliyat süresi (bazı operasyonlarda)
  • Ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek küçük sorunların (ateş, idrar yolu enfeksiyonu, yara yerinde enfeksiyon ve açılma) daha az olması
  • Hastanede daha kısa kalış ve erken taburculuk
  • Maliyet daha düşük

  Genel olarak göbek deliğinden açılan yaklaşık 1- 1.5 cm’lik bir kesi ile kamera sistemi karın içine yönlendirilir. Takiben karın içindeki yapıların görüntülenmesi için karın karbondioksit gazı ile şişirilir. Nadiren, karın içine gaz verilmeden ancak karın ön duvarının çeşitli yöntemler ile mekanik olarak kaldırılması ile görüntü sağlandığı gazsız metodlar da kullanılmakla birlikte, karın içine verilen bu gazın insan sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi bulunmadığından sıklıkla karnın gaz ile şişirildiği yöntemler kullanılmaktadır. Karbondioksit gazı dokular tarafından emilmez ve solunum sistemi tarafından vücut dışına atılır. Ayrıca cerrahi işlemler esnasında kullanılan elektrikli cihazların kullanımı açısından da güvenlidir çünkü yanıcı özellikte değildir.
  Eğer sadece tanısal bir işlem yapılacak ise sıklıkla göbekten yapılan tek kesi ile işlem tamamlanır. Ancak günümüzde sezaryen dışındaki tüm kadın hastalıklarının cerrahi tedavileri laparoskopi ile yapılabilmektedir.  Bu nedenle tedavi edilecek hastalığın tipine veya yaygınlığına bağlı olarak, eğer cerrahi bir girişim yapılacak ise genellikle kasık bölgesine bir veya birkaç adet yaklaşık olarak 0.5 cm’lik ek kesiler yapılabilir.
  Laparoskopik tedavilerin en önemli avantajı işlem sonrasında hastanın daha az ağrı duyması, hastaneden daha erken taburcu olması, evine ve işine daha erken dönebilmesi ve aynı ameliyatın açık olarak yapıldığı durumlarda gerecek geniş bir kesi yapılmadığı için daha kozmetik/estetik bir iyileşme yaratmasıdır.
  Hastalar yapılan cerrahi işlemin büyüklüğüne bağlı olarak aynı gün veya ertesi gün genellikle taburcu edilir, bu da maliyetleri azaltmakta, hem de hastanın daha kısa bir sürede normal hayatına geri dönmesine imkan sağlamaktadır
 • 2

  Tek kesi ile (single port) laparoskopi nedir?

  Tüm dünyada son dönemde yaygınlaşmaya başlayan bir tekniktir. Bu işlemde tanısal laparoskopide olduğu gibi, göbekten bir kesi ile karın içine girilir ancak bu işlem esnasında özel yardımcı aletler kullanılarak yapılacak cerrahi işlemin de sadece göbekten açılan bu tek kesi ile tamamlanması sağlanır. Böylece karnın başka herhangi bir bölgesinde ek bir kesi/yara olmasının önüne geçilmiş olur.
  Bu yöntem, teknik olarak standart laparoskopi tekniğinden farklı bir işlem olmamakla birlikte, en belirgin avantajı, sadece göbek içinde kalan tek bir kesi yapıldığı için son derece kozmetik/estetik bir iyileşme sağlamasıdır. Günümüzde kadın kanserleri dahil her türlü cerrahi gerektiren kadın hastalığının bu yöntem ile tedavisi mümkündür.

VIDEO

Laparoskopi Konu LAPAROSKOPİ Tarih 01/24/2016

DİĞER VİDEOLAR

GERİ
İLERİ