MİNİLAPAROSKOPİ ve MİKROLAPAROSKOPİ NEDİR, AVANTAJLARI NELERDİR?

Görünür bir yara izi olmadan gerçekleşen ameliyat – minilaparoskopi...

Laparoskopik girişimlerin günümüzde popüler hale gelmesinin en önemli nedeni açık cerrahiden farklı olarak daha küçük kesiler ile operasyonların gerçekleştirilmesidir. Standart laparoskopik işlemler 5–12 mm çaplı cerrahi aletler ile gerçekleştirilirken, mini-laparoskopide 2.3–3.5 mm çaplı cerrahi aletler kullanılır ve ameliyattan sadece birkaç hafta sonra yara izleri tamamen fark edilmeyecek hale gelmektedir. Ancak gün geçtikçe bu amaçla kullanılan cerrahi enstrümanların çapı daha da daralmaktadır ve günümüzde 2 mm çaplı laparoskopik el aletleri ile aynı ameliyatları gerçekleştirmek mümkündür ki bu yeni teknoloji mikrolaparoskopi olarak adlandırılmaktadır.

Kesi çapının daralmasına bağlı olarak yara izi neredeyse tamamen sorun olmaktan çıkmaktadır. Ayrıca operasyon sonrası ağrı en az seviyede olmakta ve iyileşme çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Minilaparoskopi ve mikrolaparoskopinin diğer bir avantajı da kesi yerlerinden olası bir fıtık gelişiminin neredeyse hiç olmamasıdır.