ROBOTİK CERRAHİ (Robot Yardımlı Laparoskopi)

Cerrahi robot, cerrahi aletlerin idare ve yönlendirmesinin bilgisayar kontrolü ile gerçekleştirildiği bir cihazdır. Cerrahi robotlar açık cerrahiden ziyade kapalı (laparoskopik) operasyonların gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak robot yardımlı laparoskopi (robotik cerrahi) ile laparoskopinin bazı kısıtlamaları ortadan kalkmış, daha zor ve karmaşık cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesini mümkün olmuştur.

Robotik cerrahi hem laparoskopinin sağladığı küçük kesiler, daha az cerrahi sonrası ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme gibi avantajlara sahiptir, hem de laparoskopinin dezavantajlarını gidererek daha zor ve karmaşık cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Cerrahi robotlar ilk kez beyin cerrahisi tarafından 1985 yılında kullanılmış ve o günden günümüze teknolojik olarak inanılmaz ilerlemeler kaydedilmiştir. “Telepresence” veya sanal varlık olarak da adlandırılan teknik ile günümüzde cerrahi robotlar doktorun hastasından çok uzakta olması durumunda bile cerrahi işlemin yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Robotik cerrahide klasik laparoskopiden farklı olarak, 3 boyutlu görüntüleme ile çok daha net ve keskin bir görüş elde edilebilmektedir. Ayrıca kullanılan cerrahi aletler eklemli bir yapıya sahip olduğundan, insan kol ve bilek hareketlerini taklit ederek son derece hassas cerrahi müdahalelerin yapılmasını mümkün kılmaktadır. Robot teknolojisinin bir diğer avantajı da yorulmamasıdır. Cerrahi işlem sırasında yorgunluk ile birlikte kamera sistemi ve cerrahi kollarda ortaya çıkabilecek titreme ve odak kaybı robotik sistemlerde elimine edilmiştir.

Robotik cerrahinin en önemli dezavantajı ise pahalı olmasıdır. Sistem maliyeti ve her bir operasyon sırasında kullanılan cerrahi kolların sınırlı kullanım özelliğine sahip olması nedeniyle klasik laparoskopiye oranla maliyet yüksektir.